Во рамки на „Детска недела 2023“ во објектот „Кокиче“ се одржа и Златен глас.