По повод одбележување на ,,Детска недела 2023″ денес нашиот објект,, Славејче” го посети Магионичар. Нема поубаво нешто од тоа кај децата да предизвикаш радост и насмевка на било кој начин и во било кое време.