“Имаме право на среќно детство, во нашиот свет сите сме еднакви”

Децата од објектот “Детелинка” преку разни игровни активности ја одбележаа “Детската недела” под мотото “Јас избирам здравје,а ти?”