Со игра и песна децата го одбележаа Денот на пролетта.