22ри Април е празничен ден – на планетата Земја и е роденден.

Да ја чуваме, да ја сакаме силно, да се однесуваме кон неа правилно.