Резервна планета немаме Земјата треба да ја чуваме. Шумите да не ги сечеме, цвеќињата да ги наводнуваме. Да штедиме струја и вода тоа е сега во мода.