Активности по повод одбележување на Денот на планетата Земја во објект „Развигорче“.