Одбележување на Денот на планетата Земја во објект  „Кокиче“.