Посета на полициска станица по повод Ден на македонската полиција, 7 Мај