Едукација на децата за зачувување на животната средина уште од најмала возраст преку секојдневните активности – чистење на двор, садење на цвеќе, сеење на зеленчук во органска градина во дворот на нашата градинка како и одбележување на ден на водите.