Децата се радосни, цвеќиња садат, дрвјата се зелени , прекрасни, се смеат.