Уште од најрана возраст треба да учиме културното наследство да се почитува, негува и заштитува.
По повод 11 Октомври децата од објект „Бубамара“ со своите вредни рачиња прекрасни цветни декорации направија и на споменикот на Киро Фетак ги поставија.