Кога заоѓа сонцето денот што го позлатува, едно дете сонува, во светот на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилест ат, сите можни чудеса во светот на бајките живеат.