Активности по повод одбележување Светскиот ден на водата – 22 Март