Јаготката созреа во пролетта рана, се загрижи, замисли, јас сум веќе храна.

На ливада чуден свет, пепрутки и птици в лет, на ливада шарен цвет вредни пчели собираат мед.