Честит Велигден ви посакуваат децата и вработените во објектот „Синоличка“. Вака ние, во градинка, се подготвивме за празникот.