На 28.09.2021 год. децата од објектот „Развигорче“ имаа можност од
д-р Биљана Стојковска и асистентот Жаклина Китанова да научат за анатомијата, хигиената и исхраната кај млечните заби.

Насмевка чиста ни треба секој ден, така ќе сме здрави како дрен!