Нашот пријател полицаец практично ни ја покажа сообраќајната култура и етика, како и навиките на однесување кои треба да се градат од најрана возраст. Децата стекнаа искуство на вистинскиот начин со цел да се создаде нова генерација со поголема сообраќајна култура.