Во рамки на Детска недела 2023 година објектот „Кокиче“ реализираше низа на активности : посета на манифестацијата „Денови на медот 2023“, посета на ООУ „Брача Миладиновци“ по повод свечен прием на првачиња, прием кај Градоначалникот на Општина Куманово г-н Максим Димитриевски.