Изворче

Објектот „Изворче“ со површина од 91,7 m2 е лоциран во О.О.У. „Христијан Карпош“, подрачно училиште Ѓорговци во с. Младо Нагоричане, општина Старо Нагоричане.

Децата на возраст од 12 месеци – 6 години се сместени во една комбинирана група на македонски јазик.

Објектот има еден влез и располага со следниве простории: групна просторија за игра, активности и дневен одмор, кабинет за воспитно – образовниот и згрижувачки кадар, гардероби, трпезарија, ВЦ простории и купатила и прирачна кујна.

Занимални


Комбинирана група 1-6 годиниПрограми


Згрижување на деца во Јасли (0-2 години)

Згрижување на деца во Градинка (2-6 години)Одговорен воспитувач


No posts found.Воспитно-згрижувачки тим


No posts found.Контакт


Адреса: ООУ „Христијан Карпош“ – подрачно училиште Ѓорговци, с. Младо Нагоричане, општина Старо Нагоричане
Тел: 031 000 000