Кокиче – објект „Пчелка“

Кокиче – објект „Пчелка“

Цвеќенцето прво, чисто и бело, го видоа сите во град и во село. Препознај го и ти на ритчето снежно, поздрави го топло, погали го нежно.

Posted
Зима – објект „Развигорче“

Зима – објект „Развигорче“

Зимата е едно убаво и интересно годишно време. Навидум сѐ е мирно, а сепак е раздвижено, исто како и дечињата од објектот Развигорче кои...

Posted