Социо-емоционален развој (0-2)

Социо-емоционален развој (0-2)

Социјален развој Да се поттикнува детето да воспоставува емоционални врски со еден или повеќе возрасни лица и да се развива чувство на сигурност...

Posted
Пристап кон учењето (0-2)

Пристап кон учењето (0-2)

Љубопитност и иницијативност да се поддржува интересот на детето за постојан стекнување на нови искуства; да се поддржува љубопитноста и...

Posted