Традиционални игри

Традиционални игри

Во Спортско рекреативниот центар Пелинце дечињата од ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово поминаа прекрасен ден во природа во рамки на настанот Ја...

Posted
Месечинки

Месечинки

var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css"); var htmlDivCss=""; if(htmlDiv) { htmlDiv.innerHTML = htmlDiv.innerHTML +...

Posted