ИНТЕРЕН ОГЛАС бр.01/2020

ИНТЕРЕН ОГЛАС бр.01/2020

Интерен оглас за пополнување на работни места на даватели на услуги со унапредување во ЈОУДГ „ Ангел Шајче“ – Куманово Интерен оглас

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани родители, За безбедно започнување со работа во услови на пандемија на COVID – 19 изготвивме протоколи за работа врз основа на...

Posted
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ

И З В Е С Т У В А Њ Е ПОЧИТУВАНИ РОДИТЕЛИ, Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово Ве известува дека Советот...

Posted
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА МИНИ МАТУРАНТИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА МИНИ МАТУРАНТИ

И З В Е С Т У В А Њ Е ПОЧИТУВАНИ РОДИТЕЛИ, Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово Ве известува дека поради...

Posted
Ден на планетата Земја

Ден на планетата Земја

Нашата планета Земја со сите природни убавини ни дава добро здравје и живот и заслужува посебно внимание. Затоа децата од ЈОУДГ „Ангел...

Posted
ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани родители,             Ве известуваме дека ЈОУДГ„Ангел Шајче“-Куманово, ќе...

Posted
Се продолжува важноста на претходно обезбедените потврди на име на родителот корисник на мерката за ослободување од работа поради грижа за дете со навршена возраст до 10 години

Се продолжува важноста на претходно обезбедените потврди на име на родителот корисник на мерката за ослободување од работа поради грижа за дете со навршена возраст до 10 години

Согласно Заклучокот на Владата од 25-тата седница од 21 март 2020, дека сите заклучоци, мерки, насоки и препораки во функција на преземање...

Posted